Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Ağ Toplumlarının Medyatik Beyin Ağları
Ağ Toplumlarının Medyatik Beyin Ağları
20.11.2017 16:13

Medyanın egemenlik kurduğu ve büyük ölçüde insanları kontrol altına aldığı modern çağda, insanlar da artık medyanın dilini konuşmakta, medya gibi düşünmekte ve medya gibi karar vermektedir (Buckingham, 2008, 154). Medya, modern çağın en yaygın ve popüler araçlarıdır ve insanların dillerinden kimliklerine, düşüncelerinden kararlarına kadar etkili olmaktadır. Başta internet olmak üzere herhangi bir medyayı kullanmayan kişi, çağdışı sayılmaktadır (Komunikasi, 2016, 69). Medyanın insanlara ne yiyeceklerinden neyi konuşacaklarına kadar her şeyi öğrettiği modern çağda insanlar medyaya bağımlı olarak yaşamakta ve medyanın kendilerine yüklediği kodlarla davranmaktadır (Eynden ve Corti, 2011, 29). Medya, konjonktürel koşullar nedeniyle modern çağın temel gereksinimi ve hatta zorunluluğudur.

İnternet aracılığıyla organ kaçakçılığının tüm dünyada yaygınlaştığı modern çağda, medya denilen araçlar ve özellikle internet, yasal ve yasal olmayan hemen her konuda insanlara olanaklar sağlamakta, beklentilerini karşılamaktadır (European Parliament, 2015, 66). Yasadışı işlerin yanı sıra insanlar pek çok gereksinimlerini televizyon, radyo, benzeri medya ve özellikle internet aracılığıyla karşılamakta, dünyadan haberdar olmakta, okul kayıtlarını yaptırmakta, bankacılık işlemlerini yapmakta, eğlenmekte ve alışveriş yapmaktadırlar. Yeni kuşakların, kendilerini teknolojiye ve özellikle internete mahkûm hissederek yaşadıkları sıklıkla söylenmektedir (Sarkhel ve Das, 2013, 100). Bu gerçek, modern çağ insanların daha çocukluktan başlayarak, insanları kontrol etmek üzere tasarlanmış evrensel ağların içine düştüğünü ve teslim olduğunu doğrulamaktadır. Dünyadaki tüm toplumlar ağ toplumlarına dönüşmektedir.

Ağ toplumları, Manuel Castells’in deyişiyle 100 yıldan fazla bir süredir tasarlanan ve insanların bedenlerinden beyinlerine her yanlarını kuşatmak için uygulanan ileti ağlarının içinde yaşayan toplumlardır (Castells, 2003, 492). Her gün televizyon izleyerek, internet kullanarak yaşamlarını yönlendiren insanlardan oluşan ağ toplumları, tam da planlandığı biçimde,  fazla düşünmeden, çokça tüketerek yaşamakta, kapital sahiplerinin kazançlarına katkıda bulunmakta ve çevrelerine örülen ağlarla mutlu olduklarını sanmaktadır. Modern çağın en eğlenceli medyasını kullanan ağ toplumları, beyinlerinin de kendilerini yöneten medyaya dönüştüğünün farkında olmadan sahte mutluluklar yaşamaktadır.  

Dünyada yaklaşık 5 milyar kişi mobil telefon kullanmakta (statista.com, 2017) ve yaklaşık 2.1 milyar kişi facebook messengerdan yararlanmaktadır. Dünya genelinde 3.7 milyar kişi mail adresi kullanırken (Tschabitscher, 2017), 4 milyar kişi internetten yararlanmaktadır (http://www.internetworldstats.com, 2017). Çok sayıda insan iletişim kurmak için teknolojiyi kullanmakta, teknoloji üreticileri de insanlara sürekli çekici ve etkileyici ürünler tasarlamaktadır (Dolinšek and Štrukelj, 2012, 47). Modern çağ, tüm yeryüzünü modern ağların sardığı, dünyanın dört bir yanına sayısız iletinin aktarıldığı, teknolojik zihin kontrolü teorilerinin yaygınlaştığı ve teknolojinin insanlar üzerinde mutlak bir egemenlik kurduğu hipermodern dönemdir (Cereci, 2017, 101). Dünyanın hemen her yerinde yaşayan insanlar, yaşamlarını kuşatan modern ağlarla birlikte modern dünyanın koşullarına uyum sağlarken, medyadan aldıkları iletilerle beyinleri de medyatik kodlarla çalışmaktadır!  

Kaynaklar

  • Buckingham, D. (2008). Youth, Identity, and Digital Media. Massachusetts: Institute of Technology.
  • Castells, M. (2003). Ağ Toplumunun Yükselişi. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Bilgi.
  • Cereci, S. (2017). Bilişim Çağında İletişim İronisi. Broadcasterinfo, 56: 100-101.
  • Dolinšek, S. and Štrukelj, P. (2012). Technology, Wealth and Modern Management of Technology. Managing Global Transitions 10 (1): 29–49.
  • European Parliament (2015). Trafficking in Human Organs. Policy Department, Directorate-General for External Policies. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO_STU%282015%29549055_EN.pdf
  • Eynden, E. V. ve Corti, L. (2011). Managing and Sharing Data. 3. Baskı. Esssex: UK Data Archive. 
  • Komunikasi, S. (2016). Internet Users Survey 2016. Darul Ehsan: Malaysian Communications and Multimedia Commission.
  • Sarkhel, J. K. ve Das, P. (2013). Towards a New Generation of Reading Habits in Internet Era. -24th National Seminar of IASLIC / DDUGU/ Special Pub. 50: 94-102. 
  • Tschabitscher, H. (2017). How Many Email Users Are There? https://www.lifewire.com/how-many-email-users-are-there-1171213. 11.09.2017.
  • www.internetworldstats.com (2017). http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 11.09.2017.
YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi