Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Profesyonel Makyaj Dersleri
Profesyonel Makyaj Dersleri
22.10.2019 16:44

Üniversitelerimizde Eğitim Alan Gençlerimizi Geleceğin Mesleklerine Yönlendirecek Adımlar ve Karakter Tasarımı

Günümüzde geleceğin meslekleri konuşulurken, yaklaşık olarak 30 yıl içinde doktorluk ve avukatlık gibi meslekler yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek, bunların yerine robot tamirciliği veya yeni medya alanındaki meslekler önem kazanacak gibi görüşler tartışılıyor. Üniversiteler de bu bakış açısı ile eğitim verecekleri veya akademik ortamda geliştirilmesi gereken alanların alt yapılarını hazırlamak yükümlülüğündeler. 

“Profesyonel Makyaj” veya “Karakter Tasarımı” alanı da gelecekte daha fazla talep edilecek meslek ve sanat dallarından biri olarak, alanı içindeki sanat ve dünya tarihi, 3D katmanlama ile elde edilecek maskeler ve gerçek görünümlü uzuvlar, peruklar, saç parçaları, sakal ve bıyıklar, sinema, televizyon ve sahne sanatlarında ihtiyaç duyulacak her tür plastik makyaj uygulamaları, karakter tasarımında gerekli olan farklı makyaj uygulamaları yanında, kullanılan kameralar ve ışık sistemleri ile istenilen cilt görünümünün yaratılabilmesi ile gençler için yeni bir çalışma alanı olacaktır. 

“Karakter Tasarımı”, “Sinemada Makyaj”, “Makyaj”, “Sahne Makyajı” gibi farklı isimler altında özellikle konservatuvarların tiyatro, opera ve bale bölümleri ile, Güzel Sanatlar Fakültelerinde film tasarımı, sahne tasarımı ve sinema ve televizyon bölümlerinde ilgili dersler konulduğu gözlemleniyor. Bu derslere bazı üniversitelerde seçmeli ders havuzunda yer verilirken, bazılarında ise zorunlu ders programında rastlanıyor. 

Uşak Üniversitesi, Karakter Tasarımı dersine üniversitenin ortak seçmeli ders listesi içerisinde bu dönemden itibaren yer verdi. Henüz 2006 yılında kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen, üniversite olmak üzere planlanmış kampüsü, 31000’in üzerinde öğrenci ve 1000’in üzerinde idari ve akademik personeli ile hem sosyal tesislerinin idealliği hem de yeniliklere açık tavrı ile geleceğin aydınlık gençlerini yetiştiren üniversitelerimizden biri. Özellikle büyük şehirlerde rastladığımız fabrikadan bozma, alışveriş merkezleri içinde veya apartmanların üniversiteye dönüştürülmüş mimari yapıları içinde eğitim gören gençlerimizi ve bu koşullarda çalışmak zorunda kalan akademisyen ve idarecileri düşününce ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayacak alt yapıya sahip üniversitelerimizin varlığı makyaj alanı için de umut verici.

Karakter Tasarımı dersini seçen, üniversitenin tüm bölümlerinden gelen öğrencilerin ilgisi, uygulamalara katılımları bu alanın geleceği açısından da yeni bakış açılarının oluşmasına imkan sağlıyor.

Makyajda maske hazırlamada ilk aşama olan negatif hazırlama ve sonrasında da pozitifin çıkartılması, Uşak Üniversitesi öğrencileri tarafından başarı ile gerçekleştirildi. Negatif hazırlarken diş hekimliğinde kullanılan protez malzemesi Alginate ve alçılı bandaj kullanıldı. Negatif alındıktan sonra içine yine diş hekimliğinde kullanılan Dental Stone doldurularak pozitif çıkarıldı. Böylece yeni bir karakter yaratmak için gerekli olan pozitif, üzerinde kil ile yeni şekillendirmeler yapmak üzere hazırlanmış oldu. 

Uşak Üniversitesi; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite seçildi. Benzer şekilde Van ve diğer 8 üniversitemiz de farklı alanlarda ama benzer misyonlarla ülkemizdeki 200’ün üzerindeki üniversite arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Sahip olduğu Tasarım Merkezi aracılığı ile, olması gerektiği gibi üniversite-sektör köprüsünün kurulmasına hizmet ediyor. Dileğimiz tüm üniversitelerin teknolojik gelişmelerin sadece ışığında değil, o ışığı yaratan kurumlar olarak hizmet vermeleri. 


Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda; Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK’ün dışında, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır.

Bu program ile Uşak Üniversitesi’nin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.


 

 

YAZAR HAKKINDA
Doç. M. Sevtap Aytuğ
Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü