Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Kamu Güvenliğinde Mobil Gözetim
Kamu Güvenliğinde Mobil Gözetim
15.12.2018 13:07

Kamu güvenliği alanı, daha verimli çalışma, yeni tehditleri arayıp bulma ve genel kamu güvenliğini arttırma yönlerinde artan bir baskı altında. Dünyada tehdit türlerinin sayısının arttığı ve sürekli değişen yöntemlere maruz kaldığı için, bu istenen kolay bir hedef değil. Bu tehditleri belirlemek zorlaşıyor ve bu nedenle mücadele edecek yeni yollar bulmak, genel güvenliği korumak için şart hale geldi.

Nihayet yenilikçi teknolojiler bir çözüm sağlamanın yolunu açıyor. İşlemleri hızlandırmak, daha iyi görünürlük sağlamak, daha verimli iş akışları sunmak, ama en önemlisi de kamu güvenliğinde zorlukları aşmaya yardımcı olmak, genel güvenliği yükseltiyor. 

Kamu güvenliğiyle ilgili şu anki zorluklar, maliyet tasarrufu, statik ve dinamik koşullarda izlemeyi geliştirmek, kamu güvenlik görevlilerinin sorumluluk eksikliği, ve eski, az yenilikçi teknoloji kullanımı. Görüntülü gözetim bu sorunların bazıları için uygun çözüm olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte, bu engellerle baş edebilmek için daha yenilikçi bir çözüm yönünde yoğun bir talep var.

Mobil gözetim, görüntülü gözetim alanındaki en son yenilik olarak kamu güvenliği konusundaki baskı yaratan sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Kamu güvenliği çalışanlarının mevcut büyüyen koşulları izlemesini sağlıyor ve merkezdeki amirlere daha önce olmayan derinlikte bir bakış sunuyor. Bu yazıda kamu güvenliği alanında mobil gözetim kullanmanın avantajları anlatılıyor. Bu yenilikçi teknolojinin kamu güvenliği çalışanlarının sorunlarını çözmeye, çalışma şekillerini geliştirmeye, maliyet tasarrufu yapmaya ve genel güvenliği arttırmaya nasıl yardımcı olabileceği açıklanıyor. 

1. Kamu Güvenliği Alanındaki Zorluklar

Giriş

Kamu güvenliği alanında çalışmak, halkın refahı için önemli bir sorumluluk taşıyor. Tehditlerin giderek daha ciddi, suçluların daha zeki, saldırıların daha şiddetli hale geldiği bir zamanda kamu güvenliği sistemlerini geliştirmek için yeni yöntemler belirlemek, mücadele etmek için daha verimli teknikler gerektiriyor. Ancak bunu başarabilmek için önce mevcut sorunları ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak ve geliştirilecek alanları belirlemek şart.

1.1: Kör noktalar; genel görünüme erişememe

Üst düzey sorumluların ve kamu güvenliği çalışanlarının sorunları izlemelerini sağlamak için gözetimde sabit kameraların geleneksel kullanımı çok sınırlı. Bu tip gözetim kamu güvenliği çalışanlarının bir çift göze daha sahip olmalarını sağlasa da, kör noktalar yaratıyor ve dinamik izlemenin önüne engeller çıkarıyor. 

Sabit kameraların kullanılması sınırlandırıcı oluyor. Vücuda giyilen kameralardan, otomobillerden ve drone’lardan mobil görüntü akışı, önceden başarılması çok zor olan bir görüş alanı sağlıyor.

1.2: Yavaş karar verme

Bugün komut merkezlerindeki görevliler, gelişen olaylarla ilgili çok az bilgi alıyorlar. Alınan bu bilgiler çoğunlukla eksik ve geç geliyor. 

Bu bilgi eksikliği hızlı karar vermenin ve harekete geçmenin önünde engel oluşturuyor ve görevlilerin gerçek zamanda etkin, az ve öz bir eylem planı yapmalarını engelliyor. Suçla etkin mücadele ve kamu güvenliğini koruma için bu unsurlar çok önemli.

1.3: Pahalı, eski teknoloji kullanma

Kamuya açık alanların gözetilmesinde kameraların kullanımı yeni değil. Kamu güvenliği alanında sabit kameraların kullanılması avantajlı oldu, ve bugünlerde çalışma rutiniyle tamamen bütünleşikler. Ancak bu teknolojiyi kullanmanın bazı önemli dezavantajları da var. 

Örneğin şu anki teknoloji, canlı görüntü akışı için görüş alanında iletim yapılan RF teknolojisi kullanıldığında veya tek bir mobil ağ sağlayıcı, halka açık Wi-Fi kullanıldığında güvenilmez hale geliyor. Güvenilirlik, kalite ve maliyet, ana konular.

Ayrıca şu anki görüntülü gözetim teknolojisi yüksek kaliteli Full HD görüntülerin küçük bir gecikmeyle mobil akışını gerçekleştiremiyor. 

Bir mobil kameraya bağlanıp görüntüleri sıkıştıran ve aynı anda birden fazla mobil telefon sağlayıcı üzerinden komut merkezine canlı akışını yapan bir mobil canlı akış ünitesi kullanmak, güvenilirlik, görüntü kalitesi ve sınırlı gecikmeler bakımından çok sayıda avantaj sunuyor. Vücut kameralarından, drone’lardan ve diğer mobil araçlardan canlı görüntü akışının yeni gereksinimlerine de uyum göstermesi, sadece eski teknolojinin önceki kuşaklarına bağımlı olmamak bakımından önemli.

1.4: Hedefe dönük kanıt toplayamama

Geçen yıllar içinde kanıt toplama daha verimli hale gelmiş olsa da, daha hedefe yönelik bir yaklaşım hala gerekiyor. Kamu güvenliğini özellikle kanun gücü ve kamusal alanda çalışanlarla arttırmak için kullanılan bugünkü teknoloji, geniş kapsamlı, genel kanıt üretiyor; oysaki spesifik, odaklanmış kanıt daha fazla bilgi sağlayıp mahkemede daha güçlü bir savunma oluştururdu. 

Görüntüyü sıkıştırıp birden fazla mobil telefon servis sağlayıcıya ve aynı anda komut merkezine akıtan bir mobil kameraya bağlanabilen mobil bir canlı görüntü akış ünitesi kullanmak, güvenilirlik, görüntü kalitesi ve düşük gecikme açısından çok sayıda avantaj sağlıyor. Ayrıca vücut kameralarından, drone ve diğer mobil araçlardan canlı görüntü akışının yeni gereksinimlerine adaptasyon da sağlaması, sadece eski teknolojilerin önceki kuşaklarına bağlı kalmamak bakımından önemli. 

Olayların görüntülü kanıtlarını ortaya koymak, hangi olayın gerçekleştiğinin ve kimin suçlu olduğunun inkar edilemez kanıtını sağlıyor.

1.5: Denetim yükümlülüğü

Kamu hizmetlerinde güveni korumak için, toplum güvenliği alanı içerisinde anlaşmazlıkları azaltmak çok önemli. Görevliler çalışırken güvende hissetmeli ve korunmalı, ama eylemleri için denetlenmeli ve hesap verebilmelidirler. 

Ancak toplum güvenliği çalışanlarına karşı asılsız iddialarda bulunulduğu duru8mda, onları korumak çok zorlaşıyor. Delil yetersizliği bu tip asılsız iddiaları hükümsüz bırakmak ve çalışanları savunmak zorlaştırıyor.

Diğer taraftan delil yetersizliği, toplum güvenliği çalışanlarını eylemlerinden sorumlu tutmayı zorlaştırıyor. Sahada çalışma biçimleri ve neler olup bittiği hakkında şeffaflık yetersiz. Bu nedenle amirler tam olarak neler olduğundan habersizler ve çalışanların kanunun doğru tarafında olup olmadıkları doğrulayamıyorlar. 

2. Kamu Güvenliği Alanının Mobil Görüntülü Gözetime Dönüşümü

Giriş

Mobil görüntülü gözetim, kamu güvenliği alanında karşılaşılan önemli sorunların çözümüne yardımcı olabiliyor. Ancak modern ve yenilikçi donanım kullanmak şart. Bu bölümde, bahsedilen sorunlarla yüzleşmeye yardımcı olacak mobil yayın donanımının hangi özelliklere sahip olması gerektiği anlatılıyor.

2.1: Kamu güvenliği alanı için mobil görüntülü gözetimin avantajları

Kamu güvenliği alanında mobil gözetim kullanmak, çalışma biçimlerini geliştirmeye ve güvenliği yükseltmeye yardımcı olabiliyor. 

 • İlk olarak, kamu güvenliği çalışanlarının olayın geçtiği yerde olmalarını sağlayan dinamik izlemeyi kolaylaştırıyor.
 • Kullanıcıya tam olarak duruma bağlı gereksinimlere göre düzenlenebilen bir dinamik görüş sağlıyor. Böylece görevliler daha önce mümkün olmayan önemli ayrıntılar sağlayan bir drone kamerasının yardımıyla bir suç suçluyu takip edebiliyor veya kayıp kişiler arayabiliyorlar. 
 • Komut merkezine gerçek zamanda raporlama zaman kazandırıyor ve daha hızlı karar verip harekete geçme imkanı veriyor. 
 • Derinlemesine raporlama sayesinde görevliler gerçek zamanda devam eden olaylar hakkında daha bilgili kararlar verip buna göre davranabiliyorlar. Bu özellikle toplu kargaşaları, başkaldırıları ve kalabalığı kontrol altına almakta yardımcı oluyor.
 • Mobil görüntülü gözetimin diğer bir önemli avantajı, her yerde, uzak alanlarda bile kullanılabilme olanağı. Eski teknolojinin önceki kuşakları hantal ve güvenilmez iken, yeni mobil gözetim çözümleri birçok değişken koşul altında çok daha kısa gecikmeyle yüksek kaliteli görüntülü raporlama sağlıyor. Bu da vücut kameralarından, drone kameralarından ve diğer mobil araçlardan canlı görüntü akışının yeni gereksinimlerine adapte olmayı kolaylaştırıyor. 
 • Yüksek kaliteli raporlama dinamik ve daha hedefe yönelik kanıt toplamayı kolaylaştırıyor. Kanıt toplamak için harcanan zamanı ve daha az insan gücü gerektirdiği için maliyetleri azaltıyor. 
 • Son olarak mobil gözetim toplum güvenliği alanındaki anlaşmazlıkları azaltmaya yardımcı olabiliyor. Örneğin vücuda giyilen kameraların kullanıldığı mobil görüntülü gözetim, görevlileri asılsız iddialardan korumaya ve eylemleri için sorumlu tutmaya yardımcı olabiliyor. Bu da şeffaflığı arttırıyor ve çalışma biçimlerini geliştiriyor.

2.2: Mevcut sorunları çözmeye yardımcı karakteristikler

İyi kalitede görüntü

Kamu güvenliğinde mobil gözetimi verimli kullanabilmek için, yönetimde yüksek kaliteli görüntüye sahip olmak gerekiyor. Full HD TV için HD-SDI/HDMI (1080i) video standardı sunan mobil yayın cihazları, istenen bu yüksek kaliteyi sağlıyor.

Yüksek kaliteli görüntü komut merkezine uygun kararlar vermek ve gerekenleri yapmak için daha değerli bilgiler sağladığı için önemli. Daha sonra canlı görüntü akışlarının örneğin gerçek zamanlı yüz tanıma gibi çeşitli amaçlarla yeniden kullanılabilmesini sağlıyor.

Güvenilirlik

3G veya 4G ağların kararsızlığı, HD kalitesinde akışı sürdürmeyi ve kullanıcılara güvenilir içerik sağlamayı zorlaştırıyor. Bu nedenle mobil görüntü akış cihazları kararsız 3G veya 4G sinyalli uzak alanlarda bile yüksek kaliteli yayın için H.265 sıkıştırma yetenekleri ve yeterli teknoloji gerektiriyor. 

Güçlü bir ağ olmaması durumunda bu teknoloji birden fazla mobil telefon ağını bir boru gibi bir araya getiriyor ve ağlardan birinin kesilmesi halinde bile görüntülerin gerçek zamanda gönderilebilmelerini sağlıyor. 

Şifreleme

Gizli bilgilerin güvenle paylaşılabilmesi, kamu güvenliği alanında şart. 3G ve 4G ağlar saldırıya açık olabiliyor. Bu nedenle güvenli haberleşme en üst düzeyde önemli.

Gereken koruma düzeyini garantilemek için mobil yayın cihazlarının kimlik denetimini ve şifrelemeyi desteklemesi gerekiyor. Görüntüler komut merkezine geri gönderilmeden önce şifreleniyor. Alıcı uçta yazılım gelen görüntülerin kodunu otomatik olarak çözüyor hemen izlenebilir hale getiriyor.

Gecikme

Kamu güvenliği alanında uygun karar vermek ve hızlı eyleme geçmek çok önemli. Bir saniyede olaylar tırmanabilir ve zarar oluşabilir.

Gecikme kamu güvenliği alanında canlı mobil yayınlarında felakete yol açabilir; özellikle hızla artabileceği uzak ortamlarda. Bu nedenle mobil yayın donanımının gecikmeyi mümkün olduğu kadar önlemesi önemli. Her koşulda gecikme asla 0,5 saniyeden uzun olmamalıdır. 

GDPR

Bu yılın mayıs ayında GDPR yönetmeliği zorunlu hale geldi. GDPR (General Data Protection Regulation) mevcut AB veri koruma yasasına yapılan bir ek, ama artık Avrupa Birliği’nde iş yapan tüm yabancı, AB dışı firmaların da Avrupa’da konutlara sağladıkları veriyi nasıl işleyeceklerini belirliyor.

Görüntülü gözetim donanımı halka açık bir yere veya uyarı işareti olmadan özel bir yere konduğunda insanlar bilmeden kaydedilebilirler. Bu bilgiler bireylerin kimliğini tespit etmek için kullanılabildiğinden, kişisel veri olarak kabul ediliyor. Tüm kişisel veriler GDPR yönetmeliğine tabi, mobil gözetim çekimleri de öyle. GDPR bu görüntülerin iletimin ve saklanmasının güvenli yapılmasını gerektiriyor. Bu nedenle mobil yayın donanımının tasarımında şifreleme yeteneği olması önemli; böylece iletim aşamasında bir korsanın akışa sızması ve kullanması son derece zorlaşır.

3. Mobil Gözetim Teknolojisinin Uygulanması

Giriş

Bir kuruluşta yeni bir sistem kurmak karmaşık olabiliyor. Ancak mobil gözetim teknolojisi bir istisna olabilir. Aşağıda mobil görüntülü gözetimin hızla kurulmasındaki en önemli adımlar ve bu yenilikçi teknoloji için en önemli uygulamalar anlatılıyor. 

3.1: Doğru donanımı edinme

Mobil gözetimim diğer bir avantajı, “tak-çalıştır” tarzı kolaylığı. Mobil yayın cihazları mevcut kameralarla ve altyapılarla birlikte kolayca kullanılabiliyor. 

3.2: Altyapıyı kurma

Görüntüleri komut merkezine geri yayınlayabilmek için, alıcı uçta bir altyapı kurmak gerekiyor. Bu altyapı, açık görüntü formatları, patentli olmayan arabirimler ve kendini kanıtlamış bütünleştirme teknolojilerinden yararlanılarak, VMS sistemleri gibi mevcut sistemleri tamamlayıcı olabilir. 

Yazılım farklı 3G ve 4G ağlar yoluyla akışı yapılan görüntüleri kullanıcıların almalarını sağlıyor. Görüntüyü ayrıştırıyor, farklı ağlarla parçalar halinde gönderiyor ve 1 saniyeden kısa sürede orijinal görüntünün bir kopyasını yaratıyor. Son olarak bu yazılım şifrelenmiş içeriğin kodunu otomatik olarak çözerek, güvenli haberleşme sağlıyor. 

3.3.    Hızlı başlangıç

Mobil yayın cihazlarının tüm kamu güvenliği çalışanları için kolay kullanımlı olmaları gerekiyor. İlk iki adımı takip ettikten sonra, kamu gözetim ünitesi bu teknolojiyi aşağıdaki örnek senaryolarda kullanıma hazır hale gelir:

 • Ambulans ekipleri
 • Kalabalık kontrolü ve kamusal huzursuzluklar için mobil gözetim
 • Yüz tanıma
 • Gizli operasyonlar
 • Eğitim
 • Canlı kanıt toplama
 • Vatandaşlarla ilgili acil durumlar
 • Doğal felaketler
 • Drone, helikopter ve otomobillerle takip

3.4: Mobil gözetim sürecine ekler

Mobil görüntülü gözetim yatırım yapmak için sürdürülebilir bir teknoloji. Sadece gözetim alanındaki en son yenilik olmasından değil, gelecekte çok sayıda uygulama getirecek olmasından. Yüksek kaliteli görüntü yayıncılığı kamu güvenliğini geliştirmek için aşağıdaki yenilikçi tekniklerin kurulmasını sağlıyor.

Yüz tanıma

Kamu güvenliği alanındaki en çok umut veren yeniliklerden birisi gerçek zamanda yüz tanıma. Yüz tanıma kamu güvenliği çalışanlarının suçluları bulmasına, gözaltına almalarına ve kayıp kişileri hızla bulmalarına yardımcı olabiliyor. 

Yüz tanıma için gerçek zamanda yüksek kaliteli mobil görüntü ile çalışmak şart; böylece belli bir anda neler olup bittiği tam olarak görülebiliyor. Mobil görüntülü gözetim teknolojisi gerçek zamanlı yüz tanımanın kamu güvenliği alanına uygulanmasına yardımcı olabiliyor.

Güvenli bölgeler

Mobil gözetim teknolojisi önemli yerlerin korunmasına, nesneler eklenip çıkarıldığının tespit edilmesine yardımcı oluyor. Mobil gözetim teknolojisiyle uygun yazılım birlikte kullanıldıklarında, kullanıcılar riskli bölgelerde güvenli yerler oluşturabiliyorlar. Böylece şüpheli paket veya kayıp nesne gibi durumlarda neler olup bittiğini görebiliyorlar.

Termal kameralar

Diğer bir heyecan verici gelişme, mobil gözetim teknolojisiyle birlikte termal kameraların kullanımı. Bugün termal kameralar, sadece itfaiyeci gibi bir kişi tarafından tutularak kullanılabiliyor. Ama mobil gözetim teknolojisinin yardımıyla bir drone üzerine yerleştirilerek yanmakta olan bir eve veya ormana gönderilebilir. Bu şekilde itfaiyeciler insan hayatını tehlikeye atmadan durumu net görebiliyorlar. 

Özet

Kamu güvenliği alanı sürekli gelişme, daha verimli çalışma ve genel güvenliği arttırma yönünde baskı altında. Mobil görüntülü gözetim, kamu güvenliği alanında karşılaşılan sorunların çözülmesine, güvenliği yükseltmeye, fazla zaman alan etkinlikleri azaltmaya ve daha etkin maliyetli çalışmaya yardımcı olabiliyor.

Bunları gerçekleştirebilmek için mobil yayın donanımının belli önemli özelliklere sahip olmaları gerekiyor. İlk olarak yüksek kaliteli görüntülerin düşük gecikme ve yüksek güvenilirlikte yayınlanmalarını sağlamalı. İkincisi, güvenli haberleşmeyi garantilemek için şifreleme yapabilmeli.

Doğru mobil görüntü gözetim donanımı, kamu güvenliği alanına birçok avantaj getirebiliyor. Önemli bir avantaj, sahadaki ve alıcı uçtaki kamu güvenliği çalışanlarına kolay kurulum ve kullanım sağlaması. Mobil görüntülü gözetim hala yeni ve yenilikçi bir teknoloji olduğu için, yakın gelecekte kamu güvenliğini yükseltecek daha fazla uygulama mümkün olabilecektir.


Kaynak: Soliton

En Çok Okunanlar
Dergi