Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Tatmin Medyası, Medya Tatmini
Tatmin Medyası, Medya Tatmini
15.06.2019 09:40

Eskiden güreşilirmiş, rakibinin sırtını yere getirmek için tüm gücüyle çabalanırmış. İtibarın en üst basamağıymış rakibini tuş etmek (Gül vd., 2015: 54). Erkekler bastonluk dal keser, yontar kakar bastonu sanata dönüştürür, kadınlar örgü örer, dantel işler, el hünerleriyle kendini gösterirmiş (Mahgoub ve Alsoud, 2015: 473). Bir maharete bağlıymış eskiden taltif edilmek, ödül almak, beğenilmek, egosunu tatmin etmek. 

Elektromanyetik dalgalar, sayısal sistemler, yüksek çözünürlüklü ekranlar, onlayn hatlar, modemler, sıviçler yokmuş o zamanlar. Modern çağ insanının ult-ramodern bakışıyla dünya çok geriymiş o zamanlar, çok ilkelmiş. Bir hard diski bile yokmuş kimsenin (Kleinman, 2010: 215). İnsanlar mutlu olmak için sohbet eder, şakalaşır, çalışır üretir, güzel dostlar edinir, lezzetli anılar yaşarlarmış. Kendilerini beğendirmek ve övgü almak için de güzel konuşur, heyecanlı hikayeler anlatır, zanaatla uğraşır, oyma, kakma yapar, sanat eserleri koyarlarmış ortaya (Yang vd., 2018: 14). Değerler ve yargılar farklıymış o zamanlar, daha gösterişsiz, ancak daha içtenmiş.

Sürekli fotoğrafların paylaşıldığı, erkeklerin birlikte oldukları kadın sayısıyla, kadınların tek taş yüzük fiyatıyla övündüğü, her şeyin canlı canlı görüntülerle paylaşıldığı teknolojinin icadına daha çok varmış (Naikoo vd., 2018: 7). Yeni medya dünyası yokmuş o zamanlar, güvenilmek, beğenilmek, takdir edilmek, yüksek egoları hoş etmek zormuş, emek ister, gayret istermiş. Egolar zaten çok küçükmüş, hatta hiç yokmuş. O yüzden mutluymuş insanlar, kaygısızmış (Elzohary, 2017: 67). Her gün yediklerini, içtiklerini, yattıklarını gösterip beğenilmek değilmiş muratları.

Ego tatmini her zaman insanın temel kaygılarından biri olmuş, insan var olan her şeyini kullanarak beğenilmeye, egosunu tatmin etmeye çalışmıştır (Onyekwere vd., 2009: 41). Gücü olanlar gösterişli saraylar, anıtlar, putlar yaptırarak tatmin olmaya çalışmış, gücü yemeyenler el maharetiyle, sesiyle kendini göstererek, bazen edep sınırlarını aşarak tatmin sağlamaya çalışmıştır. Ama ego hiçbir zaman tatmin olmamıştır (Ali ve Zilli, 205: 167). Hep daha çok istemiştir. Daha çok tatmin isteyenlerin imdadına modern çağda yeni medya yetişmiştir (Cereci, 2019: 120). Bilgisayar temeli üzerinde gelişen yeni medya, insanlara, en mahrem varlıklarına kadar her şeylerini paylaşma ve beğeniye sunma olanağı sağlamıştır. 

Yeni medyanın en cazibeli ve gösterişli aktörleri olan soysal medya, manidar sözlerden, seksi fotoğraflara, modern ev döşemelerinden gösterişli yemelere kadar örülmüş etkili bir resim gibi durmaktadır insanların yaşamında. Herkes çok yüce görünmeye, her şey çok şaşaalı gösterilmeye çalışılmaktadır. Ereğin adı, yüksek ego tatminidir. Sosyal medya, tam bir tatmin aracı olarak çalışmaktadır (Zhou, 2018: 27). Giderek daha az okuyan, daha az felsefeyle ve mantıkla uğraşan, kültürel mirası hızla yok eden modern çağ insanları için sonsuz mutluluk ve tatmin yolları açan sosyal medya, gördüğü aşırı ilgi, destek ve kazançtan dolayı da yüksek tatmin yaşamaktadır.

Kaynaklar

  • Cereci, S. (2019). YouTube Tatminsizliğin Medyası mı? Broadcasterinfo, 119: 120-121.
  • Elzohary, N. W. ve Mekhail, M. N. ve Hassan, N. İ. ve Menessy, R. F. M. (2017). Relationship Between Ego Resilience, Perceived Stress And Life Satisfaction Among Faculty Nursing Students. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 6 (6): 57-70.
  • Gül, M. ve Türkmen, M. ve Doğan, A. ve Soygüden, A. (2015) Lost Tradition in KirkpinarOil Wrestling: Importance of Kispet and Ceremony of Kispet Wearing, International Journal of Wrestling Science, 5:1,52-55. 
  • Kleinman, L. (2010). Physically Present, Mentally Absent? Technology Multitasking in Organizational Meetings. Thesis, Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, https://www.researchgate.net/publication/303933930_Physically_present_mentally_absent_Technology_multitasking_in_organizational_meetings, 28.05.2019.
  • Mahgoub, Y. M. ve Alsoud, K. M. (2015). The Impact of Handicrafts on the Promotion of Cultural and Economic Development for Students of Art Education in Higher Education. Journal of Literature and Art Studies, 5 (6): 471-479.
  • Naikoo, A. A. ve Thakur, S. S. ve Guroo, T. A. ve Lone, A. A. (2018). Development of Society under the Modern Technology A Review. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance, 05 (1): 1-8.
  • Onyekwere, E. ve Rubin, R. B. ve Infante, D. A. (2009). Interpersonal Perception and Communication Satisfaction as a Function of Argumentativeness and Ego Involvement. Communication Quarterly, 39 (1): 35-37.
  • Yang, Y. ve Shafi, M. ve Song, X. ve Yang, R. (2018). Preservation of Cultural Heritage Embodied in Traditional Crafts in the Developing Countries. A Case Study of Pakistani Handicraft Industry. Sustainability, 10 (1336): 1-18.
  • Zhou J. (2018). Improving Older People’s Life satisfaction via Social Networking Site Use: Evidence from China. Australasian Journal on Ageing, 37 (1): 23-28.
YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi
En Çok Okunanlar
Dergi