Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Türkiye’de Sahne Sanatları Eğitiminde Makyaj Dersinin Yeri
Türkiye’de Sahne Sanatları Eğitiminde Makyaj Dersinin Yeri
18.11.2021 13:04

Sahne sanatlarında görev alacak oyuncuların, üniversitede lisans düzeyinde aldıkları eğitimde, makyaj eğitimine ne kadar yer verildiğini incelerken Türkiye’deki konservatuvarlar araştırılmıştır. Konservatuvarı olan 19 devlet ve vakıf üniversitesinin incelendiği bu araştırmada, oyunculuk eğitiminin Sahne Sanatları Bölümlerinde verildiği görülmüştür. Ancak Sahne Sanatları Bölümlerinin hepsinde oyunculuk bölümü mevcut değildir. Ayrıca her oyunculuk bölümünde makyaj dersi verilmemektedir. Aşağıda makyaj dersi verilen oyunculuk bölümleri internet sitelerindeki ders programları incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak, bazı üniversitelerin ders programlarına internet sitelerinden ulaşılamadığı deneyimlenmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Makyaj dersine seçmeli dersler arasında haftalık 2 uygulamalı ders olarak yer verilmektedir.
Web: http://konservatuvar.akdeniz.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Teknik Tasarım II dersi kapsamında, maske hazırlama amaçlı, öğrencinin yüz kalıbının alınarak istenilen görünümde maske hazırlamak amaçlı makyaja yer verildiği görülmüştür.
Web: https://www.anadolu.edu.tr/akademik/yuksekokullar/265/devlet-konservatuvari/genel-bilgi Erişim Tarihi: 07.11.2021

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tiyatro eğitimi verildiği görülmüş olmakla birlikte makyaj dersi konusunda bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Web: http://mho.bilkent.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarında oyunculuk eğitimi programında Makyaj I ve Makyaj II derslerinin seçmeli dersler arasında yer verildiği görülmüştür.
Web: https://devletkonservatuvari.cu.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimi verilmektedir. Bu eğitim kapsamında 7. ve 8. yarıyıllarda Makyaj 1 ve Makyaj 2 dersleri haftada 2 ders saati olarak zorunlu dersler arasında görülmektedir
Web: http://www.konser.hacettepe.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde makyaj ile ilgili bir derse rastlanmamıştır.
Web: http://www.halic.edu.tr/tr/akademik/konservatuvar/konservatuvar Erişim Tarihi: 07.11.2021

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümündeki Oyunculuk eğitiminde ders programına ulaşılamadığı için makyaj dersi olup olmadığı görülememiştir.
Web: http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Kars Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalının ders programı sitede yer almadığı için makyaj dersi konusunda bilgi alınamamıştır.
Web: http://www.kafkas.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalında tiyatro eğitiminde makyaj dersi hazırlık sınıfında zorunlu ders olarak yer almaktadır.
Web: http://www.msgsu.edu.tr/faculties/devlet-konservatuvari Erişim Tarihi: 07.11.2021

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimi programı henüz aktif olarak faaliyetine başlamamıştır.
Web: http://konservatuvar.omu.edu.tr/ Erişim Tarihi: 07.11.2021

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatlarında oyunculuk eğitiminde makyaj dersine rastlanmamıştır.
Web: https://selcuk.edu.tr/Birim/dilek_sabanci_devlet_kons Erişim Tarihi: 07.11.2021

Oyuncunun canlandıracağı karakterin yaratılmasında önemli bir yere sahip olan fiziksel görünüm değişiklikleri konusunda neden ilgili bölümlerde ders verilmediği düşünüldüğünde; makyaj alanında çalışan uzmanların üniversitelerde bu alanda ders vermeye vakitleri olmadığı ve bu konuda akademik çalışma yapmayı tercih eden kişilerin azlığı dikkat çekmektedir. Resim ve heykel alanlarından sanatçıların makyaj alanına yönelmelerine özendirilmeleri, bu konuda yüksek lisans ve sanatta yeterlilik yapmaları için teşvik edilmeleri, oyuncuların karakter yaratımına destek verecektir. 

YAZAR HAKKINDA
Doç. M. Sevtap Aytuğ
Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü
En Çok Okunanlar
Dergi