Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Modern Konjonktürde İletişim
Modern Konjonktürde İletişim
27.01.2021 17:45

İletişim kurmak ve izlenimleri paylaşmak için geliştirilen teknoloji 19. yüzyılın sonlarından itibaren akıl sınırlarını zorlamaya başlamıştır (https://www.schulen-aargau.ch, 2020: 9). Elektromanyetik dalgalar, uydular ve en son sayısal sistem, tüm dünyayı Marshall McLuhan’ın dediği gibi küresel bir köye dönüştürmüş, sayısız iletiler dünyanın bir yanından diğer yanına aktarılmaya başlamıştır. Bilgisayar, kameralar, akıllı telefonlar, ultra görüntü ve ses sistemleri, kurgu programları iletişim ve eğlence dünyası için devrim yaratmıştır (Kolland vd., 2019: 15).Modern konjonktürde dünyanın büyük bölümü, ultra modern denebilecek iletişim teknolojilerini kullanmaktadır.

Neolitik Devrim, Maden Devri ve Skolastik Çağ’ın üzerinden binlerce yıl geçmiştir. Coğrafi Keşifler, Kolonizasyon ve Sanayi Devrimi yüzlerce yıl önce yaşanmıştır. Zaman yeni teknikler ve araçlar getirmiştir, dünya bambaşka bir biçemi yaşamaktadır (Tichler vd., 2013: 41). Yüksek bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitimden askeriyeye, ekonomiden günlük yaşama kadar her alanda kullanılmaktadır. Yüksek teknoloji bir anlamda yaşamın düzenini ve akışını belirlemektedir (Whalen ve Peck, 2013: 45). Hemen herkes teknoloji kullanarak çalışmakta, iletilerini teknoloji aracılığıyla paylaşmaktadır.

Tamtamla veya dumanla iletişim artık tarih kitaplarında bile yazmamaktadır. Eski veya geleneksel iletişim araçları ve teknikleri çoktan unutulmuştur. Yeni nesiller geleneksel alet ve teknikleri bilmemektedir (Klös vd., 2016: 29). Yüksek teknoloji dünyasında doğan yeni kuşaklar, tamamen elektronik temelli araçlarla iletişim kurmaktadır.

İlkel çağlarda en yaygın ve en etkili iletişim türü olan yüzyüze iletişim yüksek iletişim teknolojisi nedeniyle neredeyse ortadan kalkmış durumdadır. Artık aile bireyleri veya yakın arkadaşlar bile nadiren yüzyüze görülmektedir (Mast ve Stehle, 2015: 31). Yüksek iletişim teknolojileri hem daha pratik hem de daha eğlencelidir. Modern teknolojide özellikle fotoğraf ve video paylaşımı olanakları insanları cezbetmektedir. Paylaşımların beğenilme seçeneği de teknoloji kullanımını arttırmaktadır.

Çağ değişirken yalnızca teknikler ve araçlar değil yaklaşımlar da değişmiştir. Eski zamanların temel değerleri kanaat sabır vefa gibi duygular geride kalmıştır. Sahip olma duygusu gelişmiş ego yükselmiş kıskançlık artmıştır (Ayan, 2019). Bu bağlamda iletişim teknolojileri gelişmesine rağmen iletişim azalmıştır. İnsanlar arasındaki kıskançlık gerginlik çatışmalar iletişimi engellemiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görüntü ve ses kalitesinin yükselmesi ve ileti hızının artması, iletişim teknolojisine olan ilgiyi de artırmıştır. Dünyada milyarlarca insan artık her gün, yüksek nitelikli iletişim araçları kullanmaktadır, iletilerini paylaşmaktadır ve dünya gündemini izlemektedir (Heintze ve Forthmann, 2017: 86). Özellikle yeni kuşaklar, çok sayıda olanak sağlayan gösterişli iletişim teknolojilerine çok ilgi göstermiştir.

Aslında hemen herkes iletişim teknolojilerinin cazibesine kapılmıştır. Yüksek iletişim teknolojileri, yakın veya uzaktaki herkesle haberleşme, kişisel durumunu ve iletilerini paylaşma, beğenilme gibi çok sayıda olanak sağlamaktadır. Yüksek ritimli modern çağda yorulan insanlar da zamanlarını diğer insanlarla söyleşerek geçirmek ve iletilerini paylaşmak için iletişim teknolojilerine yönelmiştir (Becker vd., 2016: 176). İletişim teknolojilerinin aynı zamanda eğlenceli ve oyalayıcı niteliği, insanların daha çok ilgisini çekmiştir. 

Habermas’a göre iletişim sürecine katılan bir kişi, savını anlaşılır bir şekilde ifade eder, karşısındaki kişiye anlaşılabilecek bir şey aktarır; böylece kendini anlaşılır kılar ve başka bir kişi ile ortak bir anlayışa ulaşır. Sartre, ancak başkalarından gelen iletilerle kişinin kendini fark edebildiğini söylemektedir (Hehlmann, 2018: 87). İletişim, zorunlu bir gereksinim olarak insan yaşamında yer almış, insanlar iletişim gereksinimlerini gidermek için türlü araç ve teknikler geliştirmişlerdir.

Karl Marx görüşlerini gazete aracılığıyla topluma aktarmış, ancak ilerleyen dönemlerde hızla gelişen kitle iletişim araçlarına da zaman zaman ağır eleştiriler getirmiştir (Fuchs, 2017: 259). Ancak zaman ilerleyip koşullar değiştikçe, iletişim araçlarının niteliği ve etkileri de değişmiştir. Bu arada her yeni kuşak, farklı yaklaşım ve biçemlerle yaşamaya başlamıştır. Bu da iletişim araçlarının etkisi ve verimliliği konusunda etkili olmuştur (Bernecker vd., 2018: 26). Bilgi ve iletişim teknolojileri çağında, iletişim teknolojileri her gün hızla gelişmeye devam etmektedir.

İletişimi sağlayan araçlar ve teknikler her gün biraz daha gelişirken, iletişim süreçleri hızlanmış, iletiler niteliklerini yitirmeden alıcıya ulaşmaya başlamıştır (Schade, 2018: 15) Geleneksel iletişim araçları kapsamında olan mektup telsiz telefon gibi araçların daha yüksek verim sağladığı görüşü varken elektromanyetik dalgalara ve sayısal temele dayalı modern iletişim araçlarının hızına ve niteliğine rağmen kusursuz olmadıkları tartışılmaktadır. 


Kaynaklar

 • Ayan, (2019). Mein liebes Ego. Spektrum, https://www.spektrum.de/magazin/die-guten-seiten-der-selbstueberhoehung/1644856, 23.12.2020.
 • Becker, K. ve Cheng, C. H. ve Doericht, D. ve Duchon, M. (2016). Digitale Transformation Wie Informations- und Kommunikationstechnologie etablierte Branchen grundlegend verändern. München: fortiss GmbH.
 • Bernecker, M. ve Baaken, T. ve Enke, M. (2018). Performance Marketing im internationalen Forschungsmarketing. Bonn: DIIR (Hrsg.).
 • Fuchs, C. (2017). Die Kritik der Politischen Ökonomie der Medien/Kommunikation: ein hochaktueller Ansatz. Publizistik, 62 (2): 255-272.
 • Hehlmann, T. (2018). Philosophische Kommunikation: Reden über den Zweifel. Wiesbaden: Springer VS.
 • Heintze, R. ve Forthmann, J. (2017). Social-Media- Strategie - Die 12 entscheidenden Erfolgsfaktoren für die strategische Social-Media-Kommunikation. Hamburg: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.
 • https://www.schulen-aargau.ch/ (2020). Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) an der Volksschule. https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/infrastruktur/ict/bksvs-handreichung-ict-volksschule.pdf, 29.12.2020.
 • Klös, H. P. ve Rump, J. ve  Zibrowius, M. (2016). Werte, Arbeitseinstellungen und unternehmerische Anforderungen Die neue generation. München: ROMAN HERZOG INSTITUT e. V. Mast, C. ve Stehle, H. (2015). Persönliche Kommunikationsformate in der Unternehmenskommunikation. Eine empirische Analyse. Ed. Forschungsberichte zur Unternehmenskommunikation, Nr. 9, Leipzig: Akademische Gesellschaft für Unternehmensführung & Kommunikation, s. 1-36.
 • Kolland, F. ve Wanka, A. ve Gallistl, V. (2019). Technik und Alter – Digitalisierung und die Ko-Konstitution von Alter(n) und Technologien. Handbuch Soziologie des Alter(n)s, 1-19| Cite, Switzerland: Springer Reference Sozialwissenschaften.
 • Schade, F. (2018). Grundlagen der Markenkommunikation. Strategie und Technik der Markenkommunikation für digitale Bibliotheksdienstleistungen, 1: 125-139.
 • Tichler, R. ve  Friedl, M. C. ve Baresch, M. ve Luger, B. M. (2013). Energetische und wohlfahrtsökonomische Auswirkungen der Zeitumstellungen im Frühjahr und im Herbst in Oberösterreich. Linz: Energetische  und  wohlfahrtsökonomische  Auswirkungen  der  Zeitumstellungen  in  Oberösterreich Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität.
 • Whalen, F. ve Peck, H. (2013). Die Verfügbarkeit von Hochtechnologie‐Rohstoffen. Chemie in unserer Zeit, 47 (1): 32-49.
YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi
En Çok Okunanlar
Dergi