Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > M.Ö., M.S. ve S.M.
M.Ö., M.S. ve S.M.
19.11.2019 14:56

Aramice kökenli olup, Arapça “doğum günü” anlamına gelen ve ıstılah anlamıyla Hz. İsa’nın doğum günü olarak kullanılan “milat” sözcüğü, İtalyan doktor Aloysius Lilius tarafından hazırlanan ve Papa XIII. Gregory tarafından yürürlüğe konulan Gregoryen Takvimi ile zamanı ayırmak ve anlamak için kullanılmaktadır (Rosenberg, 2017). Arapça “walada” دلو  “doğurdu-doğurmak” fiilinin ismi zaman ve mekânı olan sözcük, İsa’dan önce BC (İngilizce Before Christ) ve sonra AD (İngilizce Anno Domini), meydana gelen olayları belirtmek için önemli bir kavram niteliği taşımaktadır (Young, 1992: 209). Türkçede İsa’dan önceki dönemleri belirtmek için kullanılan M.Ö. kısaltması ve İsa’dan sonraki dönemleri belirtmek için kullanılan M.S. kısaltması, antik çağları modern çağlardan ayırmak için de önemli bir imdir. 

Antik çağlar, insanların çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı, tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, günlük gereksinimlerini kendilerinin karşıladığı veya trampa yöntemiyle elde etiği, yüzyüze görüşmenin en yaygın iletişim tekniği olarak yer aldığı, haberleşmenin çok kolay olmadığı dönemlerdir (Jackob, 2007: 24). Antik çağların en hızlı haber akışı, ulaklarla sağlanmaktadır. Bir kişi veya yerden bir haber, ileti alan ulak, yaya olarak veya atla, en hızlı biçimde iletiyi başka bir yere iletmektedir (Apel, 2019). İ.Ö 490 yılında Yunanların Persleri yendiğini Maraton’dan Atina’ya koşarak ileten asker, antik çağın ilk ulaklarından biridir ( Olson vd., 2004: 41). Ancak ilkel koşullara rağmen, özellikle monarklar, halka duyurmak istedikleri iletileri kaya yazıtları, papirüsler, fermanlar gibi, o dönemin medyası sayılabilecek araçlarla aktarmışlardır.

Kırsal alanlarda insan ilişkileri daha güçlü, iletişim süreçleri daha sağlıklı olmakla birlikte, uzaktaki, insanlardan, diğer coğrafyalardan haber alma ve durumunu ve eylemlerini paylaşma olanağı bulunmamaktadır (Lobeck, 2017: 223). Bu nedenle, tarihin M.Ö. diye tanımladığı dönemlerde ileti alışverişi ve paylaşım hemen her zaman yüzyüze görüşmelerle sağlandığı gibi, iletişim teknolojilerinden de söz edilememektedir. Çin’de M.S. 911 yılında dünyanın en eski gazetesi özelliğini taşıyan “Pao” (Rapor) 17. yüzyıla değin elle yazılmıştır. T’ang Hanedanı’nın görevlendirdiği kişilerce yayınlanan gazete, Sung Hanedanlığı döneminde Ti-Pao (Saray Raporu) adıyla yayınını sürdürmüştür (Kars, 2010: 37). Matbaanın icadına kadar elle yazılıp dağıtılan gazeteler, daha çok yerel haberleri içermektedir.

Kitle iletişim araçları ve iletişim tekniklerinin göreceli olarak gelişmeye başladığı M.S. dönemlerinde, ilkel iletişim ve haberleşme araçları olan güvercin, mektup ve öteden beri haberleşmek için kullanılan duman ve tamtam varlığını sürdürmektedir (Eberhardt, 2019: 66). Ancak, insanların haberleşme olanakları kısıtlı da olsa sürerken, egolarını tatmin etmek için herhangi bir yola başvurduklarıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum, büyük olasılıkla kolektif yaşam içinde, insanların egolarını beslemeye ve tatmin etmeye gerek duymamalarıdır (Voegtle, 2015: 234). Antik çağlarda, insanlar yaşamlarını sürdürmek için sürekli çalışıp üretirken, henüz beslenmeye ve tatmine ihtiyacı olmayan egoları da bulunmamaktadır (Walch, 2011: 301). Birbirlerine gösterip beğenilmesini istedikleri ne fotoğrafları, ne de videoları vardır.

İnsan egosunu besleyen ve tatmin eden teknikler, sayısal teknoloji temeline dayalı bilgisayarın üzerinde biçimlenen yeni medyanın görkemli tasarımları olarak yaşama girmiştir. Bilindiği kadarıyla, tüm milenyumların en çok kullanılan, en yaygın medyası olan sosyal medya, haberleşmekten ve ileti aktarmaktan çok, ego tatmini için kullanılmaktadır (Herz, 2012: 107; Zou vd., 2015: 706). Sosyal medya, başkalarının yaşamlarını takip edip kendini iyi hissetmenin de en kolay yollarından biridir (Trifiro, 2018: 32). Dünyada milyarlarca insan sosyal medya kullanarak haberleşmeye, ileti aktarmaya, beğenilmeye, mutlu olmaya, kısacası iyi yaşamaya çalışmaktadır. Bu durumda M.Ö. ve M.S. kısaltmalarının ardından S.M. (Sosyal Medya) kısaltmasının da bir dönem adı olarak kullanılmasına şaşmamak gerekmektedir.


Kaynaklar

 • Apel, L. (2019). Auf Der Suche nach der Shoah: Begegnungen in Deutschland (Europäisch-jüdische Studien – Beiträge, Band 42). Juden und Nichtjuden nach der Shoah: Begegnungen in Deutschland, Ed. Adina Shern.
 • Eberhardt, H. R. (2019). Vor und nach der Flucht. Einsichten und Perspektiven, 1 (19): 64-73.
 • Herz, A. (2012). Strukturen transnationaler sozialer Unterstützung: Eine Netzwerkanalyse von personal communities im Kontext von Migration. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Jacob, N. (2007). Die aristotelische Rhetorik als Theorie persuasiver Kommunikation – Zur kommunikationswissenschaftlichen Kontinuität zwischen antiker und moderner Persuasionsforschung. Politik und Kommunikation - interdisziplinär betrachtet, 117-142. https://www.researchgate.net/publication/314939304_Die_aristotelische_Rhetorik_als_Theorie_persuasiver_Kommunikation_-_Zur_kommunikationswissenschaftlichen_Kontinuitat_zwischen_antiker_und_moderner_Persuasionsforschung. 
 • Kars, N. (2010). Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo-Televizyon Haberciliği. İstanbul: Derin.
 • Lobeck, M. (2017). Digitale Zukunft auf dem Land. Wie ländliche Regionen durch die Digitalisierung profitieren können. Gütersloh: Detlef Hollmann.
 • Olson, D. W. ve Doescher, R. L. ve Olson, M. S. (2004). The Moon and the Marathon, Sky & Telescope, 108 (3): 34-41.
 • Rosenberg, M. (2017). Gregorian Calendar The Most Recent Change to the World’s Calendar. https://www.thoughtco.com/gregorian-calendar-1434504. 27.10.2019.
 • Trifiro, B. (2018). Instagram Use and It’s Effect on Well-Being and Self-Esteem. Master of Arts Thesis in Communication. Paper 4.    file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WHIAN9OY/7b313264ae832123eaa6a30c08b55bb9ad0b.pdf.  
 • Voegtle, S. (2015). Dein Gott ist ein Esel. Griechische und Römische Tierkarikaturen als Spiegel Antiker Wertvorstellungen. Bern: Dissertation Universität.  
 • Young, J. B. (1992).The Source and Nt Meaning of Arsenokoitai, with Implications for Christian Ethics and Ministry. TMSJ 3 (2):191-215.
 • Walch, S. (2011). Vom Ego zum Selbst Grundlinien Eines Spirituellen Menschenbildes. Nördlingen: Verlag.
 • Zou, X. ve Ingram, P. ve Higgins, E. T. (2015). Social Networks and Life Satisfaction: The Interplay of Network Density and Regulatory Focus. Motivation and Emotion, 39 (5): 693–713.
YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi
En Çok Okunanlar
Dergi